Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. ALGEMEEN

1.1 Kim Sikking is een eenmanszaak, bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 76435865.
1.2 Waar jij, je of jouw staat, bedoel ik ‘deelnemer’. En ik, mij, mijn staat voor de ‘organisatie van al het aanbod van Kim Sikking’.

  1. REIZEN EN RETREATS | INDONESIE EN NEDERLAND

Op alle overeenkomsten voor de buitenlandreizen zijn de voorwaarden van het Calamiteitenfonds, de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) en de garantieregeling van de GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde touroperators) van toepassing.

2.1. BOEKEN
2.1.1 De boeking komt tot stand na aanvaarding (telefonisch of per e-mail) van het door mij voorgestelde aanbod. Bij de opdracht tot boeking, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en ga je een betalingsverplichting aan.
2.1.2 Nadat je de buitenlandreis bij mij hebt geboekt, krijg je een aanmeldingsformulier toegestuurd. Dit formulier dien je ingevuld en ondertekend naar mij te retourneren. Je hebt het recht om alleen de benodigde gegevens aan mij te verschaffen. Je bent dus niet verplicht een kopie van je paspoort mee te sturen. Echter bij het foutief of onvolledig doorgeven van je paspoortgegevens zijn alle eventuele extra kosten voor eigen rekening. Ook ben je niet verplicht de gegevens van je reisverzekering te delen. Als ik deze gegevens echter heb, kan ik in geval van nood sneller handelen. Bij voorkeur ontvang ik de gegevens dus wel.
2.1.3 Nadat ik het ondertekende formulier heb ontvangen, krijg je een factuur voor de aanbetaling per e-mail. De factuur wordt verzonden door Makor Reizen. De technische uitvoering van mijn buitenlandreizen valt onder de verantwoordelijkheid van deze touroperator. Je deelname aan de reis is definitief na ontvangst van de aanbetaling.

2.2. BETALEN
2.2.1 Aanbetaling
Bij boeking van een buitenlandreis vraag ik om een aanbetaling van 30% van de totale reissom. Je ontvangt hiervoor een aanbetalingsfactuur. De boeking is definitief als je aanbetaling is ontvangen. Bij niet tijdige aanbetaling vervalt je boeking.
2.2.2 Restantbetaling
Het restant van deze reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij boeken korter dan 8 weken voor aanvang van de reis, dient de gehele reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang te zijn voldaan.
2.2.3 Betaling in één keer
Uiteraard kun je er ook voor kiezen de totale reissom in één keer te betalen. Geef dit dan aan bij je boeking.
2.2.4 Betalingsverzuim
Indien je de restantbetaling niet betaalt binnen de hierboven genoemde en/of op de factuur vermelde termijn, ben je – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd. Tevens ben je verplicht tot betaling van incassokosten.

2.3 REISDOCUMENTEN
Je bent als deelnemer zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten. Daarbij dien je jezelf te laten informeren over de meest actuele eisen ten aanzien van jouw reisdocumenten. Je dient in het bezit te zijn van een geldig retourticket en over voldoende financiële middelen te beschikken om jezelf gedurende je verblijf te kunnen onderhouden. Als je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dien je mogelijk aan afwijkende voorwaarden te voldoen. Je bent als deelnemer zelf verantwoordelijk om dit tijdig na te gaan bij de Indonesische ambassade.

2.4 HET PROGRAMMA TER PLEKKE
2.4.2 Alle reisinformatie en prijzen op mijn website, social media accounts en in andere uitingen, zijn met de grootste zorg samengesteld. Het programma is echter onderhevig aan Indonesische invloeden. Reisinformatie is daarom onder voorbehoud van wijzigingen. Als een bepaald onderdeel niet door kan gaan, zal ik alles in het werk stellen om een passend alternatief te bieden. Prijzen van optionele excursies staan vermeld in euro’s. Deze prijzen betreffen richtlijnen en zijn onderhevig aan prijswijzigingen van de lokale aanbieders bij wie je rechtstreeks boekt en betaald.
2.4.2. Deelname aan het programma is volledig vrijwillig. Je bent vrij om af te zien van het georganiseerde programma.
2.4.3 Het afzien van deelname aan programmaonderdelen geeft geen recht op teruggave van een deel van de reissom en recht op een vervangende activiteit.

2.5 HUISREGELS
2.5.1 De accomodaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegestaan.
2.5.2 Ik zoek accomodaties met de grootst mogelijke zorg uit. Behandel de accommodatie, het lokale personeel en de omgeving dan ook met zorg. Eventuele schade verhaal ik op de veroorzaker.
2.5.3 Ik hecht veel waarde aan respect voor de lokale bevolking. Ik verwacht dan ook dat deelnemers respectvol zijn naar de lokale mensen en hun gebruiken.
2.5.4 Ik vind het heel belangrijk om tezamen met alle deelnemers een fijne sfeer te creëren. Ik verwacht dan ook dat deelnemers elkaar met respect behandelen.
2.5.5 Tijdens het verblijf maak ik af en toe foto’s en video’s voor marketingdoeleinden. Dit beeld blijft mijn eigendom. Wil je niet (herkenbaar) in beeld, neem dan bij aanvang van de reis contact met mij op.
2.5.6 Het maken van foto’s en video’s van andere deelnemers en van mij is uitsluitend toegestaan na toestemming vooraf.

2.6 GEZONDHEID
2.6.1 De yoga is bedoeld als vrijetijdsbesteding en is geen vervanging van therapie of medische behandelingen. Bespreek klachten daarom altijd met een arts / therapeut.
2.6.2 Meld het voor aanvang van een yogales als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan je een aangepast programma of persoonlijke oefeningen krijgen.
2.6.3 Luister goed naar je eigen lichaam, forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

2.7 ANNULEREN
2.7.1 Ik adviseer altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor medische noodgevallen, waardevolle spullen en annuleringen van de reis en/of vlucht. Zorg ervoor dat je ook bij sportieve activiteiten, zoals duiken, goed verzekerd bent. Je dient de verzekeringen zelf af te sluiten.
2.7.2 Ik heb het recht een reis / retreat te annuleren bij onvoldoende deelnemers (min. 6 deelnemers) of bij een ernstige persoonlijke situatie aan mijn kant, te denken aan ernstige ziekte of het overlijden van een ouder. In het eerste geval heb je recht op volledige terugbetaling van de reeds betaalde som. In het tweede geval heb je recht op een voucher voor een volgende reis / retreat. Je hebt geen recht op compensatie of schadevergoeding voor je vlucht of gemiste vakantiedagen.
2.7.3 In geval van annulering van mijn kant door onvermijdbare buitengewone omstandigheden (o.a. extreem weer, plotseling negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, pandemie die de reizen / retreats onmogelijk maakt), heb je recht op een voucher voor een volgende reis / retreat of benader je je reis- en annuleringsverzekering voor restitutie. Je hebt geen recht op compensatie of schadevergoeding van mij voor je vlucht of gemiste vakantiedagen.
2.7.4 Als jij annuleert, ben je mij één van de volgende bedragen verschuldigd. Annuleren:
Tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 30% van het overige deel van de reissom
Vanaf 55 dagen t/m 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van het overige deel van de reissom
Vanaf 21 dagen t/m 13 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van het overige deel van de reissom
Vanaf 14 dagen t/m 7 dagen vóór de dag van vertrek: 90% van het overige deel van de reissom
Vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
Het bedrag dat je mij verschuldigd bent bij annuleren, kun je in veel gevallen terugkrijgen van je annuleringsverzekering.

2.8 AANSPRAKELIJKHEID
2.8.1 Ik draag zorg voor een goed verloop van het verblijf.
2.8.2 Voedselallergieën en/of medische gegevens waarmee ik rekening dien te houden, geef je bij boeking door.
2.8.3 Deelname aan een reis is geheel op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf, de yoga en/of de excursies, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
2.8.4 Als er tijdens een reis iets is dat je liever anders zou zien, kom dan zo snel mogelijk naar mij toe om dit kenbaar te maken. Heb je na afloop van een reis toch een klacht, dan dien je deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan info@kimsikking.com. Je ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

  1. TRAININGEN, WORKSHOPS EN CURSUSSEN | VOLWASSENEN / (MINDERJARIGE) JONGEREN | NEDERLAND


3.1 BETALING
3.1.1 Een boeking komt tot stand na aanvaarding (telefonisch of per email) van het door mij voorgestelde aanbod. Bij de opdracht tot boeking, ga je een betalingsverplichting aan. Je ontvangt hiervoor een betalingsfactuur. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. De boeking is pas definitief als je betaling is ontvangen. Bij niet tijdige betaling vervalt de boeking.

3.2 AANSPRAKELIJKHEID
3.2.1 De yoga en mindfulness die ik verzorg, is bedoeld als vrijetijdsbesteding en is geen vervanging van therapie of medische behandelingen. Bespreek klachten daarom altijd met een arts / therapeut.
3.2.2 Meld het voor aanvang van een yogales als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan ik jouw programma aanpassen of persoonlijke oefeningen geven.
3.2.3 Luister goed naar je eigen lichaam, forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

3.3 FOTOGRAFIE
3.3.1 Sporadisch maak ik foto’s en/of video’s voor marketingdoeleinden. Dit beeld blijft mijn eigendom. Wil jij, of je zoon / dochter, niet (herkenbaar) in beeld, geef dit dan bij mij aan.
3.3.2 Het maken van foto’s en/of video’s van andere deelnemers en/of van mij is uitsluitend toegestaan na toestemming vooraf.

Heb je een vraag over de algemene voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar info@kimsikking.com.