Mindfulness

Sinds 2008 werk ik in het (internationale) onderwijs. Steeds vaker signaleerde ik de overbelasting onder jongeren. Om die reden startte ik in 2015 met het opnemen van mindfulness oefeningen in lessen. Ik werkte in die tijd als management adviseur en docent op een internationale school op Bali (Green School). Op deze school was / is mindfulness (en yoga) een onmisbaar onderdeel van het onderwijscurriculum.

Later inspireerde dit mij om ook in Nederland mindfulness voor jongeren aan te bieden. Ik ben inmiddels een gecertificeerd .b en .breathe trainer via het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam (2019). De programma’s zijn geschikt voor individuele jongeren (op open inschrijving) of voor groepen leerlingen/studenten (via een onderwijsinstelling).

De trainingen zijn ontwikkeld in Engeland, door Mindfulness in Schools i.s.m. Oxford universiteit, en worden daar sinds 2009 gegeven. Sinds die tijd is er redelijk veel onderzoek gedaan, echter niet zo veel als naar de mindfulnesstraining voor volwassenen. The Myriad project doet grootschalig onderzoek naar het effect van mindfulnesstraining op scholen. Lees hier meer over publicaties.

.b INTRODUCTIE | 11-18 JAAR

Nederlands- / Engelstalig
1 les

Maak kennis met het programma
Besluit daarna over deelname
• Op open inschrijving
OF
• Op aanvraag van een school

.b TRAINING | 11-18 JAAR

Nederlands- / Engelstalig
1 les per week (10 weken)

• Individueel
OF
• Klassikaal op school
Op aanvraag van de school
Beschikbaar in bepaalde perioden

.BREATHE TRAINING | 9-14 JAAR

Engelstalig
1 les per week (4 weken)

• Individueel
OF
• Klassikaal op school
Op aanvraag van de school
Beschikbaar in bepaalde perioden

De naam .breathe spreekt voor zich. De naam .b roept misschien nog vraagtekens op. Het puntje in .b staat voor een stopmoment, in het Engels ‘full stop’, zoals de punt aan het einde van een zin. De ‘b’ staat voor ‘zijn’, zoals in het Engels werkwoord ’to be’. Het betekent dus: stoppen en ‘gewoon’ zijn.

De beide trainingen zijn een meer cognitieve variant van de mindfulness training zodat jongeren handvatten krijgen om hun binnenwereld beter te begrijpen. Er is goed ontwikkeld lesmateraal met powerpoints en filmpjes. De jongeren krijgen theoretische uitleg en enkele praktische mindfulness­oefeningen. Vervolgens oefenen ze zelf met een werkboekje en meditatieoefeningen. Bekijk de onderstaande twee filmpjes om kennis te maken met het soort mindfulness oefeningen dat de training biedt.

De thema’s die aan bod komen sluiten aan bij de belevingswereld van tieners. Enkele thema’s zijn:
• Leren ont-piekeren
• De kracht van de gedachten
• Hoe kan je ontspannen
• De adem als anker
• De kracht van compassie en dankbaarheid
• Inzicht in de eigen stressreactie en de impact daarvan

Tijdens de training leren jongeren dus hoe ze om kunnen gaan met stress en (faal)angst, hoe ze zich gelukkiger, rustiger en meer tevreden kunnen voelen, en hoe ze zich beter kunnen concentreren en efficiënter kunnen leren. Feedback die jongeren gaven is dat ze de oefeningen direct toepassen, bijvoorbeeld voor het maken van een toets. Andere zaken die ze teruggaven was dat het niet eerder in hen opgekomen was om op deze manier naar eigen gedachten te kijken.

Voor meer info en kosten

Leuk als je contact zoekt!