Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Wie ben ik?

Kim Sikking is een eenmanszaak gericht op de organisatie van reizen, retreats, yoga en mindfulness trainingen. Kim Sikking is gevestigd aan Pruimendijk 157, 2989 AH Ridderkerk en bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 76435865.

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens?

Wanneer je persoonsgegevens aan mij verstrekt, vallen je gegevens onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens in heel Europa. In deze privacyverklaring leg ik uit waarom ik je gegevens bewaar, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen. Ik vind het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, verwerk ik ook. Denk hierbij aan bankrekeningnummer, polisnummer van je reisverzekering of informatie over je gezondheid en eventuele dieet. Ook verwerk ik de gegevens van personen jonger dan 16 jaar wanneer deze door ouders/ verzorgers verstrekt worden.

Waarom verzamel ik persoonsgegevens?

Ik verzamel jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te voeren, om jouw betaling af te handelen, om je te informeren over eventuele wijzigingen van mijn diensten of om je mijn nieuwsbrief te sturen als je daar toestemming voor gaf. Daarnaast verzamel ik informatie van je ter analyse van bezoekersgedrag om mijn website te verbeteren.

Welke persoonsgegevens deel ik met derden?

Doorgaans ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Ik deel jouw persoonsgegevens echter met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van mijn diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het gaat om de volgende ‘derden’:

1) De website host, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
2) Google Analytics, voor de analyse van gegevens van bezoekers van mijn website.
3) Facebook, voor de analyse van gegevens van bezoekers die o.a. mijn geplaatste advertenties bekijken.
4) Makor Reizen. Voor de organisatie van reizen en retreats werk ik samen met Makor Reizen, gevestigd aan Valkenierstraat 12, 2984 AZ Ridderkerk, en bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 52878716. Deze touroperartor stuurt de facturen voor mijn reizen en retreats. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van facturen, deel ik daarom met Makor Reizen.

Wat doe ik met cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijn website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat een website optimaal werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Ik gebruik Google Analytics om inzicht te krijgen in zaken zoals welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang een bezoeker op mijn website blijft. Dat maakt het mogelijk de website te verbeteren en meer informatie te bieden die mijn bezoekers graag lezen. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de VS en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Meer informatie hierover vind je hier. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Wil je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar je te sturen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@kimsikking.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na het laatste contact. Er is echter een uitzondering. Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie, worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn van 7 jaar bewaard. 

Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@kimsikking.com.

Heb je toch een klacht over hoe ik je persoonsgegevens verwerk?

Uiteraard stel ik alles in het werk om dit te voorkomen. Heb je toch een klacht, dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt in dat geval het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.